• Радіо "Миколаїв" •

Радіо "Миколаїв" розпочало мовлення 21 лютого 1995 року. Працює на середніх хвилях на частоті 1377 кГц., 217.8 метра. Передавач СВЧ - 7 потужністю 5 кВт. Вихід в єфір щодня з 7 до 19 години. Роботу радіо "Миколаїв " забезпечують 7 редакторів і 9 осіб техперсоналу (оператори, ремонтна группа) . Передачі можна приймати на території Миколаївської, Одеської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей (див. карту). потенційно аудиторія радіо складає 5 мильйонів слухачів.Соціалогічне дослідження засвідчило, що по популярності радіо "Миколаїв " посідає 4 місце серед існуючих в Миколаєві FМ радіостанцій ( їх 9). Радіо "Миколаїв" забезпечує мовлення практично для всіх вікових і фахових категорій населення. 50% ефірного часу займає музика, 50 % - текстові передачі. Кожної години в єфір виходть 5-и хвилинний випуск новин "Новини звідусіль". Щоденний час інформаційних передач становить 4 години.

В ефірі радіо "Миколаїв" суспільно-політичні, художні, освітні, спортивні, музичні передачі у т.ч. "Автосвіт", "Горяча лінія", "Влада інформує", "Українська перспектива", "Ретрокумири", "Ваше здоров'я".

Радіо "Миколаїв" працює в інтерактивному режимі.

Радіо "Миколаїв" щорічно збільщує обсяги рекламних послуг.

 

І. Матвєєв , головний редактор радіо «Миколаїв» 2009 р.

"П'ятий формат радіо "Миколаїв"

 
...Пройшла чутка: «Степан і Гросман створюють нове радіо».
(На той час генеральний директор телерадіокомпанії Степан
Дацюк і головний редактор телеканалу «Миколаїв» Валерій
Гросман).
Зараз важко сказати хто і що запропонував у сенсі створення
нового підрозділу, але, як кажуть, «процес пішов» і ми, праців-
ники обласного радіо з цікавістю і деяким острахом чекали на-
родження свого конкурента у межах рідної телерадіокомпанії.
І ось генеральний зібрав усіх радійців у себе в кабінеті та
оголосив: «Скоро в ефір вийде нове радіо – радіо «Миколаїв».
Будете усі на нього працювати». Але доля розпорядилася інак-
ше. Вдалося «вибити» штати для новоствореної редакції, і пра-
цювати на радіо «Миколаїв» судилося лише мені. Відбулося це
через два роки з часу його виходу в ефір.
Після лютого 1995 року можна було спостерігати таку кар-
тину: по телерадіокомпанії з першого на другий поверх і на-
впаки пересуваються декілька працівників радіо «Миколаїв»

В середині 90-х років вже розпочався процес створення
комерційних FM радіостанцій, програми яких, як, до речі,
і зараз, не відрізнялись різноманітністю та інформаційним
наповненням. До того ж FM-й ефір здебільшого не був укра-
їномовним.
Перші місяці роботи радіо «Миколаїв» показали, що ця тен-
денція захопила і нову редакцію. Жодної наради у генерально-
го директора С.М. Дацюка не обходилось без нагадування про
необхідність дотримування державою визначених жанрових і
мовних параметрів.
І коли в кінці літа 1997 року мені, на той час старшому редак-
тору обласного радіо «Бузька хвиля», була запропонована по-
сада головного редактора радіо «Миколаїв», я попросив добу
на роздуми, бо знав: починати треба, перш за все, з вирішення
проблем і проблем чималих.
І ось, я – головний редактор радіо «Миколаїв». Знайомлюсь з
колективом. Він молодіжний. Це добре. Але у цьому є і склад-
нощі. У всіх, окрім редактора Андрія Тюренкова (він працював
вже на телебаченні), малий досвід роботи.
Дуже велика проблема з приміщеннями і технічним забез-
печенням. Редакції виділено дві кімнати площею до 20 кв. м.
Одна під кабінет на всіх 7 редакторів, а друга – під студію,
вона ж і монтажна. Кабінет головного редактора – мовна сту-
дія (акваріум) – у перервах між прямими ефірами. Працюємо
на плівці і допотопних магнітофонах виробництва 60-х років,
котрі списані у київській студії та передані нам. Плівка поганої
якості і хоча музичний редактор Оксана Полякова, звукоопера-
тори Олена Киба і Оксана Павлюк майстри екстракласу: блис-
кавично ріжуть, клеять плівку, монтують матеріал, вона, клята,
нещадно сиплеться, рветься у самому відповідальному місці і
в самий відповідальний момент.
В ефірі панують російськомовні передачі, проскакує відверта
«дешева» попса і майже немає української пісні. Бесіди у пря-
мому ефірі тривають до 60 хвилин.
Збираю колектив і кажу: «Треба змінювати систему робо-
ти». У відповідь відчуваю неприйняття і підспідку ворожість
– «Прийшов з обласного радіо вчити нас… А ми такі модні і
сучасні». А я сам такий і чудово розумію, що треба створювати
новий, не класичний тип радіо, конкурувати.
Даю собі і колективу паузу у декілька тижнів, щоб спільно
виробити певний формат мовлення. Відчуваю: ми однодум-
ці у тому, що треба зробити цікаве, конкурентноспроможне
радіо. А шляхів досягнення цього дуже багато. На який ста-
немо?
Степан Маркович Дацюк пропонує: «Для посилення твоєї
позиції приймемо на посаду старшого редактора Людмилу Че-
чельницьку. Вона працювала на обласному радіо, робила цікаві
передачі. Прямі ефіри її стихія». На тому і порішили.
Знову збираються редактори. Хто що надумав? Як будемо
жити далі? Пропозиції, суперечки… Приходимо до спільної
думки, що нам під силу не 7, а 9 годин мовлення без зміни
штатного розкладу, а тривалість прямих ефірів треба скороти-
ти з 60 до 45 хвилин. Це зробить ефір більш динамічним. До
керівництва телерадіокомпанії звернулись з проханням виділи-
ти приміщення під мовну студію, кабінет головного редактора
і ще одну кімнату для редакторів.
Генеральний директор С.М. Дацюк погодився і незабаром у
нас черга новосіль.
Складніше було з веденням ефіру виключно української мо-
вою. Якщо для редакторів Оксани Гросман, Інги Савицької,
Андрія Тюренкова це не було проблемою, то для музичних
редакторів Оксани Полякової та Анатолія Жукова це, здава-
лось, була нездоланна перешкода. Згодом ситуація змінилася.
З редакторським складом у групових і індивідуальних занят-
тях стали працювати викладачі української мови з вузів Ми-
колаєва і проблему ведення ефіру українською мовою було
вирішено остаточно.
Після виходу на другий формат мовлення виникла гостра
проблема технічного забезпечення роботи радіо «Миколаїв».
Із зупинкою Шосткінського хімічного комбінату «Свєма» по-
стачання магнітофонної плівки припинилося. Вирішили ви-
вчити досвід тих, хто вже працює на основі нових технологій.
Завітали до колег з Херсонської держтелерадіокомпанії, де з
1992 року працює FM радіостанція «Таврія». Ознайомились
також з роботою комерційної FM радіостанції «Авторадіо».
Після цього дійшли висновку: треба негайно переходити на
комп’ютерні технології.
Але де їх, комп’ютери, взяти? На звернення до керівництва
телерадіокомпанії одна відповідь: «На це немає коштів».
Тоді звернулись до тих, з ким плідно і довготривало співпра-
цювали над створенням спільних програм і отримали від них
у тимчасове користування 3 комп’ютери, новий пульт у студію,
мікрофони, систему телефонного зв’язку для ведення прямих
репортажів «SENAO». Це дало можливість відмовитись від
магнітофонів, плівок і перейти на комп’ютерні технології, котрі
першими засвоїли музичний редактор Анатолій Жуков, операто-
ри комп’ютерного набору Андрій Сарженюк і Денис Федотов.
В цей же час відбулися зміни у колективі. Виїхали у Німеччи-
ну на постійне місце помешкання редактори Оксана Гросман
та Оксана Полякова. До Севастополя переїхав Анатолій Жуков.
В редакції стали працювати нові люди: редактори Неллі Тол-
мач, Алла Шевченко, Анна Маличенко, звукооператори Наталя
Кірпільова, Альона Матієнко, Дмитро Берестовий.
У 2004 році радіо «Миколаїв» вийшло на 3-й формат. Це час
роботи 12 годин на добу (без змін штатного складу). Трива-
лість прямих ефірів зменшилась до 25 хвилин. З’явилась вели-
ка кількість заставок, стали проводити більше інтерактивних
передач.
Але зміни відбувались не тільки на радіо «Миколаїв». По-
більшало конкурентів. Це 10 FM радіостанцій у Миколаєві і се-
редньохвильовий одеський «Маяк» з потужним передавачем.
Тоді стали готуватись до переходу на наступний, 4-й формат.
І ось, ми вже працюємо 15 годин на добу. За цей час в ефір ви-
ходять 14 випусків «Новин». Радіо «Миколаїв» повністю тран-
слює усі передачі, підготовлені нашими колегами з обласного
радіо «Бузька хвиля». В ефірі десятки, а точніше 34, різнома-
нітних програм, у т.ч. «Влада інформує», «Гаряча лінія», «Жін-
ка», «Автосвіт», «Ретрокумири» і т.д.
Колектив працьовитий, ініціативний та згуртований. Як го-
ловний редактор, взяв за правило: ніколи не нав’язувати ко-
лективу свої ідеї. Шляхом кропіткої роботи підвожу людей
до розуміння необхідності вирішення проблеми. Тоді вони у
своєму колі усе це обговорюють та пропонують: «А давайте
зробимо…» Давайте…
Ось і підійшли ми на 14 році існування радіо «Миколаїв» до
переходу на 5-й формат. Передбачає він, перш за все, збільшен-
ня інформаційної складової мовлення (зрозуміло, у рамках іс-
нуючої ліцензії).
Для цього приступаємо до створення «Енциклопедії цікавих
людей Миколаївщини». Задумка така: відібрати декілька сотень
найцікавіших співрозмовників, фахівців з різних галузей люд-
ської діяльності та залучити їх до роботи на нашому радіо.
Працюємо над новими заставками, збільшуємо обсяг вітчиз-
няної музики в ефірі.
Але існує одна хронічна проблема, котру не вирішити влас-
ними силами. Важко сказати з яких міркувань, при заснуванні
радіо «Миколаїв» була взята для експлуатації середньохвильова
частота – 1,377 МГц. Це добре для мешканців області, бо мають
змогу нас чути, але погано для миколаївців, адже якості прийо-
му перешкоджає робота промислових та побутових приладів.
З часу призначення на посаду генерального директора те-
лерадіокомпанії Олександра Олександровича Митрофанова,
палкого прихильника технічного переозброєння і розширен-
ня зони теле- та радіомовлення, п’ять разів подавали заяви на
участь у конкурсі для здобуття FM частоти… Але… На жаль,
інформаційна політика держави, вочевидь, поки що не перед-
бачає першочергової підтримки власних і, особливо регіональ-
них, засобів масової інформації. Перевага на конкурсах була за
комерційними структурами.
Що далі? Впевнено кажемо – 5-й формат. А про FM частоту
будемо мріяти у снах під Новий рік. Кажуть, іноді ці мрії здій-
снюються.
Гарячі
лінії у грудні
• ТК "Миколаїв"
• Р "Бузька хвиля"
• Р "Миколаїв"

•Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія •
•Редактор сайту - REDinf-TM@mail.ru•